SANDWICH NẤM PHÔ MAI

SKU:ITEM-ME1S
45,000₫

Mô tả

Sandwich cheese mushroom. Nếu hài lòng xin hãy đánh giá 5 sao cho tài xế và quán bạn nhé. Xin cảm ơn.

PRODUCT

 CROISSANT  CROISSANT
35,000₫

CROISSANT

35,000₫

 CROISSANT HAM CHEESE  CROISSANT HAM CHEESE
45,000₫
 SANDWICH BƠ SỮA  SANDWICH BƠ SỮA
40,000₫
 WAFFLE CARAMEL KEM TƯƠI  WAFFLE CARAMEL KEM TƯƠI
55,000₫
 WAFFLE CHUỐI SOCOLA  WAFFLE CHUỐI SOCOLA
50,000₫
 WAFFLE DÂU MẬT ONG  WAFFLE DÂU MẬT ONG
55,000₫
 SANDWICH NẤM PHÔ MAI