LATTE

SKU:ITEM-BUJF-1
60,000₫
ICED/HOT:
MILK:

Mô tả

100% Vietnamese Arabica Blend, fresh milk or oat milk, light milk foam. Nếu hài lòng, xin hãy vote 5 sao để ủng hộ DeepSii và tài xế giao hàng nhé! Trân trọng cảm ơn.

PRODUCT

 AMERICANO  AMERICANO
40,000₫

AMERICANO

40,000₫

 CAPPUCCINO  CAPPUCCINO
60,000₫

CAPPUCCINO

60,000₫

 CARAMEL MACCHIATO  CARAMEL MACCHIATO
65,000₫
 ESPRESSO  ESPRESSO
35,000₫

ESPRESSO

35,000₫

 MOCHA  MOCHA
60,000₫

MOCHA

60,000₫

 LATTE
 LATTE
 LATTE
 LATTE