FINE ROBUSTA STYLISH STEEL PACKAGE (200GRAM)

SKU:R014FRS200XE
180,000₫
Kích thước:
Vật liệu:
Kiểu dáng:

Mô tả

Sii, trong Sii mê. Đó là tinh thần và sự trân trọng của Sii dành cho cà phê Việt. Tại Sii, chúng tôi sử dụng 100% hạt cà phê Việt từ các vùng miền khác nhau, kết hợp cùng sự thấu hiểu gout thưởng thức của khách hàng, Sii lựa chọn và hợp tác với các nông hộ phù hợp với tiêu chuẩn về chất lượng và hương vị của mình, từ đó phát triển các profile rang với tiêu chí "Tiền hương - hậu vị", cân bằng giữa ngọt-đậm-sâu.  
 
Sii, in Sii mê, which means the passion of us, also for the spirit and appreciation that Sii holds for Vietnamese coffee. At Sii, we use 100% Vietnamese coffee beans sourced from various regions. Combining an understanding of our customers' taste preferences, Sii carefully selects and collaborates with farmers who meet our standards for quality and flavor. This allows us to develop coffee roasting profiles with the criteria of "Front notes - Aftertaste," striking a balance between sweetness, richness, and depth.

Phù hợp pha phin, espresso.
Hương vị đậm đà, hương chocolate.
Medium Roasting Level.
Đóng gói hộp thiếc.

 FINE ROBUSTA  STYLISH STEEL PACKAGE (200GRAM)
 FINE ROBUSTA  STYLISH STEEL PACKAGE (200GRAM)
 FINE ROBUSTA  STYLISH STEEL PACKAGE (200GRAM)