ĐỒ UỐNG ĐÓNG CHAI 250ML

 BẠC XỈUBẠC - 250ML BẠC XỈUBẠC - 250ML
110,000₫
 COLDBREW DÂU TẰMCOL - 250ML COLDBREW DÂU TẰMCOL - 250ML
90,000₫
 COLDBREW MƠCOL - 250ML COLDBREW MƠCOL - 250ML
90,000₫
 COLDBREW NGUYÊN BẢN - 250ML COLDBREW NGUYÊN BẢN - 250ML
79,000₫
 DEEP Sii - 250ML DEEP Sii - 250ML
135,000₫
 KOMBUCHA ATISO ỔIA - 250ML KOMBUCHA ATISO ỔIA - 250ML
125,000₫
 KOMBUCHA CHANH LEO GỪNGKOMBUCHA - 250ML KOMBUCHA CHANH LEO GỪNGKOMBUCHA - 250ML
125,000₫
 KOMBUCHA DÂU BẠC HÀKOM - 250ML KOMBUCHA DÂU BẠC HÀKOM - 250ML
125,000₫
 KOMBUCHA MƠKOMBU - 250ML KOMBUCHA MƠKOMBU - 250ML
90,000₫
 MATCHA LATTEMAT - 250ML MATCHA LATTEMAT - 250ML
90,000₫
 Sii BOLDSII - 250ML Sii BOLDSII - 250ML
135,000₫
 Sii LATTE - 250ML Sii LATTE - 250ML
135,000₫
 TRÀ MƠ HƯƠNG THẢO - 250ML TRÀ MƠ HƯƠNG THẢO - 250ML
90,000₫