Chương trình Mua 2 Tặng 1 (áp dụng đến 30/12/2024)

Chương trình Mua 2 Tặng 1 (áp dụng đến 30/12/2024)

Những ngày này, Sii mong đợi "dàn người đẹp" đóng chai nhà Sii sẽ tiếp tục làm nóng hơn mùa hè của bạn với bộ đôi chương trình "𝑳𝒐̛̣𝒊 𝒌𝒆́𝒑" đã và vẫn đang triển khai trên toàn bộ hệ thống nhà Sii. Chi tiết gồm:
- Chương trình Mua 2 chai tặng 1 chai bất kì.
- Chương trình Hoàn 7 vỏ chai tặng 1 chai bất kì. 
Menu xem tại: https://www.deepsii.vn/menu1
Chương trình áp dụng cho các thành viên đã đăng ký tham dự CLB Cây Sii qua Zalo OA (QR xem tại comment nhé bạn mến), qua kênh fanpage, web order và mua trực tiếp tại quán, không áp dụng qua các kênh 3rd merchant nha. 
#SiiyouEveryday #ChillwithSii 


-----
𝐃𝐞𝐞𝐩 𝐒𝐢𝐢 (𝙀𝙫𝙚𝙧𝙮 𝙜𝙤𝙤𝙙 𝙨𝙩𝙤𝙧𝙮 𝙨𝙩𝙖𝙧𝙩𝙨 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙘𝙤𝙛𝙛𝙚𝙚)
𝐀𝐯𝐚𝐢𝐥𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐨𝐧 𝐆𝐫𝐚𝐛/𝐒𝐡𝐨𝐩𝐩𝐞𝐞/𝐁𝐞𝐅𝐨𝐨𝐝/𝐁𝐞𝐚𝐦𝐢𝐧/𝐆𝐨𝐣𝐞𝐤 
𝐀𝐝𝐝𝐫𝐞𝐬𝐬: 
9 𝑛𝑔𝑜̃ 6 𝐿𝑒̂ 𝑇ℎ𝑎́𝑛ℎ 𝑇𝑜̂𝑛𝑔, 𝐻𝑎̀ 𝑁𝑜̣̂𝑖 - 0961 76 5225
16𝐴 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛 𝐵𝑖̉𝑛ℎ 𝐾ℎ𝑖𝑒̂𝑚, 𝐻𝑎̀ 𝑁𝑜̣̂𝑖 - 0967 41 2758
12 𝐻𝑜̂̀ 𝐺𝑖𝑎́𝑚, Đ𝑜̂́𝑛𝑔 Đ𝑎, 𝐻𝑎̀ 𝑁𝑜̣̂𝑖 - 0944914466
𝑁03, 36 𝑉𝑎̣𝑛 𝐵𝑎̉𝑜, 𝐻𝑎̀ 𝑁𝑜̣̂𝑖 - 0923 30 6336
57𝐴 𝐿𝑒̂ 𝐿𝑜̛̣𝑖, Đ𝑎̀ 𝑁𝑎̆̃𝑛𝑔 - 0941 42 2266
𝑁ℎ𝑎̀ 𝑠𝑜̂́ 7𝐷 - 𝐴10 𝑁𝑎𝑚 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑌𝑒̂𝑛, 𝑛𝑔𝑜̃ Đ𝑢̛́𝑐 𝐻𝑎̣𝑛ℎ 3, 𝐶𝑎̂̀𝑢 𝐺𝑖𝑎̂́𝑦, 𝐻𝑎̀ 𝑁𝑜̣̂𝑖 - 0902 91 5566
𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦/𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤:  @deepsii.vn
𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: deepsii.vn

← Bài trước